:::: MENU ::::

instalacja VMware tools na CentOS 7

środowisko: CentOS >= 7

Instalacja alternatywnych VMware Tools,

yum install -y open-vm-tools

po instalacji powinien być widoczny plik vmtoolsd,

ls /usr/bin/vmtoolsd

aby zobaczyć efekt na vSphere Web Client naprościej dokonać restartu maszyny,

reboot

gotowe.