:::: MENU ::::

instalacja vmtools na Debianie

środowisko: ESXi Debian >= wheezy

W tym przypadku należy użyć przygotowanych Open VM Tools

apt-get update && apt-get dist-upgrade
apt-get -y install open-vm-tools
shutdown -r now

środowisko: ESXi Debian <= squeeze

Jednym z pierwszych kroków po instalacji systemu na maszynie VMware jest uruchomienie vmtools`ów. Pomimo, że przykład dotyczy Debiana to pokazuje co krok po kroku należy zrobić w każdej distro

należy wykonać aktualizację listy pakietów, następnie instalację najnowszych wersji już zainstalowanych pakietów po czym zrestartować hosta

apt-get update && apt-get dist-upgrade
shutdown -r now

doinstalować kernel headers`y oraz inne niezbędne pakiety

apt-get -y install build-essential linux-headers-$(uname -r) libglib2.0-0
wykonać restart hosta

shutdown -r now
po umieszczeniu płyty ze źródłami wykonać montowanie i dekompresje

mount /dev/cdrom /media/cdrom
cd && tar -xvf /media/cdrom/VMwareTools-X.X.X-XXXXXXX.tar.gz

jeżeli montowanie nie zadziało, można „łopatologicznie”

mount -t iso9660 /dev/sr0 /media/cdrom
dokonać instalacji vmtools`ów

cd ./vmware-tools-distrib
perl ./vmware-install.pl

następnie wykonać restart maszyny

shutdown -r now
gotowe