:::: MENU ::::

rozdzielczość consoli vm Hyper-V

środowisko: Hyper-V Serwer 2012 R2 Debian

Po zainstalowaniu systemu na hoście będącym maszyną Hyper-V wystąpił problem dotyczący maksymalnej rozdzielczością ekranu, była ona limitowana do 1152 x 846 pikseli

problem da się rozwiązać – należy dokonać edycji pliku konfiguracji grub`a

vi /etc/default/grub
odnaleźć linię rozpoczynającą się od

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
dopisać do niej video=hyperv_fb:preferowana_rozdzielczość, przykładowo

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=hyperv_fb:1680x1050"

następnie „przestrzelić” grub`a

update-grub
wykonać restart maszyny

shutdown -r now
gotowe