:::: MENU ::::

rozdzielczość konsoli Debian 10 Buster na VirtualBox

środowisko: Debian 10.0.0 VirtualBox VM

W oknie bootloadera GRUB przechodzimy do linii poleceń używając klawisza c, następnie wydajemy polecenie

vbeinfo

wybieramy jeden z dostępnych trybów, wracamy (Esc), uruchamiamy system, dokonujemy modyfikacji pliku ustawień GRUB’a

# vi /etc/default/grub

używając parametrów jak poniżej wraz z wybranym trybem (tu użyty 1600×1200)

GRUB_GFXMODE=1600x1200
GRUB_GFXPAYLOAD=1600x1200
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep

uaktualniamy bootloader

# /usr/sbin/update-grub2

gotowe.

PS: w wersji 10.0.0 Debiana na dzień publikacji niniejszego manuala brak w zmiennych środowiskowych ścieki do folderu /usr/sbin dla konta root, dlatego polecenie update-grub2 należy wykonać podając absolutną ścieżkę do skryptu, kończy się ono jednak błędem z tego samego powodu

# /usr/sbin/update-grub
/usr/sbin/update-grub: 4: exec: grub-mkconfig: not found

należy także zmodyfikować skrypt update-grub2 podając w nim ścieżkę absolutną dla polecenia grub-mkconfig


exec /usr/sbin/grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg "$@"

lub wcześniej dokonać modyfikacji zmiennej środowiskowej ENV_SUPATH w pliku /etc/login.defs