:::: MENU ::::

synchronizacja czasu

środowisko: Linux/Solaris/AIX

Prosty skrypt aktualizujący czas systemowy przy użyciu ntpdate w wybranymi źródłami czasu.

Skrypt zawiera adresy IPv4 serwerów Głównego Urzędu Miar (tempusów), ale można oczywiście zamienić je na wybrane przez siebie adresy serwerów czasu. Wymaga zainstalowanego programu ntpdate.

#!/usr/bin/env bash
 
exec 1> >(logger -s -t $(basename $0)) 2>&1
 
set -o errexit
set -o nounset
 
_ntpdate="/usr/sbin/ntpdate"
_ntpserv1="212.244.36.227"
_ntpserv2="212.244.36.228"
 
${_ntpdate} ${_ntpserv1}
if [ $? != 0 ]; then
  ${_ntpdate} ${_ntpserv2}
fi
 
exit $?