:::: MENU ::::

Zabbix agent na ESET Ramote Administrator Server Appliance

środowisko: ESXi, VM ESET Remote Administrator 6 na CentOS 7 z szablonu era_appliance.ova firmt ESET

Po zaimportowaniu udostępnionej przez firmę ESET maszyny zawierającej Remote Server Appliance, istnieje możliwość monitorowania maszyny z wykorzystaniem serwera Zabbix.

Z repozytorium Zabbix pod adresem http://repo.zabbix.com/zabbix/ wybrać właściwą wersję agenta, następnie dla pełnej ścieżki dostępu uaktualnić repozytorium i przeprowadzić instalację

rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-3.0.25-1.el7.x86_64.rpm
yum install zabbix-agent

dokonać modyfikacji pliku konfiguracyjnego agenta /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf a następnie próby uruchomienia

service zabbix-agent start

w przypadku problemów z uruchomieniem, gdy po dokonaniu przeglądu, na przykład przy wykorzystaniu journalctl i auditlogu

journalctl -xe
grep zabbix /var/log/audit/audit.log

stwierdzono, że problem powoduje brak polityki SELinux należy takową utworzyć i załadować, przykładowe polecenie poniżej

grep zabbix_agent_t /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M zabbix_agent
semodule -i zabix_agent.pp

w tym momencie powinno nastąpić bezproblemowe uruchomienie agenta.

Dodatkowo należy sprawdzić firewall

iptables -nvL

i przy polityki DROP dla reguł przychodzących, dodać wyjątek (przykładowo)

iptables -A INPUT -s 192.0.2.77 -d 192.0.2.55 -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT

gdzie 192.0.2.77 to adres serwera Zabbix, 192.0.2.55 adres maszyny ERA Server Appliance, 10050 port (tutaj domyślny) na którym nasłuchuje agent

po sprawdzeniu prawidłowości komunikacji Serwer<->Agent zapisać uzupełnione reguły firewalla

service iptables save

gotowe.