:::: MENU ::::

RouterOS conf na maila

środowisko: RB1100AHx2 RouterOS ≥ 6.33.5

Manual dostępny na wiki.mikrotik.com jednak zwykłe kopiuj wklej nie działa (błędy) oraz przedstawiono w nim konfigurację SMTP raczej dla open-relay. Myślę, że dla „niewtajemniczonych“ poniższa będzie przydatna i bardziej przejrzysta.

Na początku należy zdefiniować ustawienia serwera SMTP (ustawić wszystkie bądź tylko wybrane parametry)

/tool e-mail set address=1.2.3.4 port=25 start-tls=yes from=router@example.com user=username password=*********

Następnie dodać skrypt tworzący kopię zapasową systemu a następnie wysyłający ją na adres poczty elektronicznej

/ system script add name="backup2mail" source=" \
/system backup save name=sysconf \n \
/tool e-mail send file=sysconf.backup \
to=\"log@example.com\" body=\"W zalaczniku kopia zapasowa konfiguracji routera Mikrotik.\" \
subject=([/system identity get name] . \" \" . [/system clock get time] . \" \" . [/system clock get date] . \" kopia zapasowa konfiguracji.\")\n"

Przeprowadzić test skryptu

/system script run backup2mail

Jeżeli wszystko działa poprawnie dodać wykonywanie skryptu do scheduler`a

/ system scheduler add name="scheduled_backup2mail" on-event="backup2mail" start-date=jan/01/1970 start-time=07:30:00 interval=7d comment="cotygodniowa kopia zapasowa konfiguracji" disabled=no

gotowe.