:::: MENU ::::

RB2011UiAS-RM factory reset

środowisko: Mikrotik RB2011UiAS-RM RouterOS 6.46.5

Gdy występuje potrzeba resetu do ustawień fabrycznych z użyciem fizycznego przycisku, można wykorzystać metodę opisywaną poniżej (zupełnie inna niż opisywane w zasobach Internetu)

1. Odłączyć źródło zasilania
2. Wcisnąć fizyczny przycisk Reset
3. Włączyć zasilanie
4. Odczekać 5 sekund i zwolnić przycisk Reset

gotowe.

Nie należy sugerować się opisami w Internecie i oczekiwać na miganie jakichkolwiek lampek, komunikaty na wyświetlaczu itp. po prostu przytrzymać przycisk reset przez pięć sekund po podłączeniu źródła zasilania, następnie puścić i to wszystko.