:::: MENU ::::

wyłączanie tunelowania 6to4 z konsoli

środowisko: Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Protokoły tunelowania, jak SIT, ISATAP czy 6to4, zostały opracowane po to, żeby użytkownik mógł korzystać z IPv6 nawet jeśli sieć nie jest przystosowana do obsługi tego protokołu. Jeśli to zjawisko jest problemem, należy zablokować wymienione protokoły.
kontynuuj czytanie


FortiGate asymetryczny routing

środowisko: FG ForiOS 5.2.x/5.4.x

W przypadku gdy np. host o adresie z podsieci A wysyła pakiety do serwera w podsieci B przez FortiGate`a natomiast serwer posiada interfejsy w obydwu podsieciach i zwraca odpowiedź bezpośrednio do hosta A lub z wykorzystaniem innej bramy (trasa z sieci A do sieci B różni się od trasy z sieci B do sieci A) – połączenia takie zostają zablokowane, należy wtedy włączyć obsługę asymetrycznego routingu.
kontynuuj czytanie