:::: MENU ::::

osTicket błąd polskiej lokalizacji

Polska lokalizacja dla osTicket`a zawiera błąd powodujący brak widoczności nowych zgłoszeń w zakładce Zgłoszenia, jak również brak wartości Domyślny status w Panelu administracyjnym zakładka Ustawienia link Zgłoszenia. Istnieją dwa sposoby usunięcia problemu.

Jeżeli nie zainstalowano osTicket`a w pliku ticket_status.yaml (zawiera go archiwum phar z polską lokalizacją, które wypakowujemy do katalogu include/i18n/pl_PL) należy zamienić wartość state z otwarte na open jak przedstawiono poniżej a następnie przeprowadzić proces instalacji.

-
 id: 1
    name: Otwarte
    state: open
    mode: 3
    sort: 1
    flags: 0
    properties:
        description: Otwarte zgłoszenia.

Jeżeli błąd został wykryto po przeprowadzeniu instalacji należy w bazie danych programu osTicket dokonać zmiany w tabeli ost_ticket_status – dla krotki o id równym 1 zmienić wartość atrybutu state z otwarty na open.