:::: MENU ::::
Wpisy z tagiem rsyslog

dziennik OpenVPN na centralny serwer logów

środowisko: OpenVZ/ESXi Debian OpenVPN

Używając OpenVPN`a może zachodzić potrzeba odkładania informacji o zdarzeniach aplikacji oraz o ruchu na interfejsie tun/tap na centralnym serwerze logów. Poniżej jedna z możliwości realizacji takiego scenariusza dla konfiguracji bramki openvpn`owej z interfejsem tun (tun0), wan (eth0), lan (eth1) o adresie 172.17.0.1, rsyslog`iem oraz syslog-ng na hoście odległym w sieci lokalnej o adresie 10.0.0.10 (kwestię topologii oraz ustawień routingu pomijamy).
kontynuuj czytanie