:::: MENU ::::

ps pobieranie plików z poziomu konsoli

Czasami występuje potrzeba pobrania pliku z sieci. Dysponując tylko konsolą np w instalacji typu core z pomocą przychodzi PS.

$webClient = new-object System.Net.WebClient
$webClient.DownloadFile('http://www.example.com/filename.txt','C:\filename.txt')

(new-object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://www.example.com/filename.txt','C:\filename.txt')