:::: MENU ::::

usuwanie usług z poziomu konsoli

Czasami deinstalator aplikacji nieprawidłowo usunie, lub w ogóle nie usunie usługi z systemu co np. uniemożliwia ponowną instalację aplikacji. Można usunąć ręcznie z poziomu konsoli niepotrzebną/nieprawidłowo działającą usługę.

Należy wylistować dostępne usługi i wyszukać SERVICE_NAME wybranej do usunięcia

>sc queryex type=service state=all | find /i "Adobe"
SERVICE_NAME: AdobeARMservice
DISPLAY_NAME: Adobe Acrobat Update Service

Następnie usunąć wybraną usługę korzystając z wcześniej uzyskanej SERVICE_NAME

>sc delete AdobeARMservice
[SC] DeleteService SUCCESS

gotowe.