:::: MENU ::::

wyłączanie tunelowania 6to4 z konsoli

środowisko: Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

Protokoły tunelowania, jak SIT, ISATAP czy 6to4, zostały opracowane po to, żeby użytkownik mógł korzystać z IPv6 nawet jeśli sieć nie jest przystosowana do obsługi tego protokołu. Jeśli to zjawisko jest problemem, należy zablokować wymienione protokoły.

Aby sprawdzić listę adapterów wydajemy polecenie

C:\>wmic nic get name,index
Index Name
13 Microsoft 6to4 Adapter
14 Microsoft ISATAP Adapter
15 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Aby wyłączyć tunele wydajemy polecenia:

C:\>netsh interface 6to4 set state disabled
Ok.
 
 
C:\>netsh interface isatap set state disabled
Ok.
 
 
C:\>netsh interface teredo set state disabled
Ok.
 

gotowe.